COVID-19 opatření na akcích

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice (KHS) jsme již v minulém roce vypracovali systém opatření k minimalizaci rizika šíření koronaviru (COVID-19) na táborech. Pro rok 2021 plánujeme stávající postupy dodržovat i nadále a personál před nástupem na tábor opět důkladně proškolit. Vzhledem k tomu že se situace neustále vyvíjí, aktuální opatření budeme v případě nutnosti upravovat a o situaci budeme rodiče informovat. Opatření jsou obsáhlá, zde přinášíme stručný souhrn.

Příjezd na akci:

Ihned po příjezdu do střediska (v případě, že dítě přiveze zákonný zástupce), ještě před samotným ubytováním, každé dítě v rámci zdravotního filtru prohlédne zdravotník. Táborníkům je změřena teplota a prohlédnuta zdravotní dokumentace, ve které rodič potvrzuje, nejpozději den před nástupem dítěte na tábor, že je dítě zdravé a v uplynulých dnech neprodělalo žádné infekční onemocnění, tedy ani koronavirus, a nebyla mu nařízena karanténa. Přijímání a kontrola účastníků probíhá u brány do areálu, kam není mimo personál a táborníky, na doporučení KHS, nikomu dalšímu umožněn přístup. 

 

Děti, které jedou společným  autobusem, prochází měřením teploty ještě před nástupem do hromadné dopravy, a pokud je to stanoveno nařízením vlády, musí mít po celou dobu jízdy nasazenou ochranu úst a nosu (respirátor, chirurgická rouška apod.).

 

Protože víme, že zejména v letních měsících, může být zvýšení teploty způsobené například delší cestou autem ve vysokých teplotách a nedostatečným pitným režimem, provádíme u dětí měření s časovým odstupem opakovaně (dítě necháme mezi měřeními odpočinout, podáváme tekutiny, vitaminy apod.). Pokud je naměřená teplota opakovaně vyšší než 37,5 C°, dítě není možné na akci přijmout. V takovém případě bude nástup účastníka na akci možný v pozdějším termínu, pokud bude dítě bez zvýšené teploty a rodiče doloží negativní výsledek alespoň antigenního testu. (Pokud KHS nestanoví jinak.)

Nová optření:

Před nástupem na akci mají povinnost děti splnit jednu z těchto podmínek:

  • PCR test starý max. 7 dní
  • Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 5. den akce)
  • Samo-test provedený na místě (přetestování 5. den akce)
  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
  • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
  • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování 5. den akce)
  • V případě, kdy má dítě PCR test a jede na výlet mimo areál musí na místě také podstoupit přetestování.

Při nástupu na akci (u zdravotního filtru nebo nástupu do autobusu) budeme vyžadovat negativní PCR test na COVID-19, potvrzení o platném očkování nebo prodělané nemoci v uplynulých 180 dnech. Bez toho bohužel není možné děti na akci přijmout. Pro bezpečnost vás i účastníků bude probíhat pravidelné testování personálu. Ten se při nástupu na tábor musí prokazovat stejným způsobem.

Stravování:

Děti chodí na jednotlivá jídla po menších skupinách a jídelní stoly jsou mezi návštěvou stravovací budovy vždy dezinfikovány. Vedoucí se také pokaždé ujistí, že si děti před jídlem umyly a dezinfikovaly ruce.

Všeobecná hygiena na akcích:

Všechny společné prostory jsou pravidelně dezinfikovány. Na toaletách a v umývárnách jsou umístěny dezinfekční přípravky, které jsou i u vstupu do všech společných prostor a k dispozici u vedoucích. Stejně tak prochází důkladnou dezinfekcí i všechny chatky mezi jednotlivými turnusy, kdy dodržujeme rozestup 8 hodin mezi odjezdem a nájezdem táborníků.

Na dodržování veškerých opatření dohlíží po celou dobu kvalifikovaný zdravotnický personál, který v případě zdravotních obtíží účastníka bezodkladně informuje rodiče.

Organizace programu akce s ohledem na opatření proti COVID-19:

Na doporučení pracovnic spádové KHS jsme museli omezit výlety dětí do okolí na minimum, aby nedošlo ke styku účastníků s veřejností. Výlety do přírody v okolí tábora samozřejmě probíhat budou. Dále platí stejně jako v minulém roce zákaz veškerých návštěv rodičů a jiných osob během konání akce. Celotáborové programy se budeme snažit koncipovat tak, aby nedocházelo k velké koncentraci účastníků na jednom místě, budeme dbát na to, aby byly společné prostory za přítomnosti dětí větrány, a aby děti dodržovaly všechna aktuální opatření.