Letní prázdniny? Už se nemůžeme dočkat. A co Vaše děti?

Letní dětské tábory 2022

Pilotními tábory jsou pro nás “klasické tábory” plné zábavy!

Co bude tématem táborů ? zkuste hádat… 🔎 👮‍♂️ 🕵️ 💎 

Na tomto táboře je dětem v rámci dopoledního programu nabídnuto hned několik aktivit od pohybových, přes herní až po výtvarné. Každý účastník si zvolí právě tu, která ho nejvíc zaujala.

 

Dopolední program probíhá cca 3 hodiny a volíme z níže uvedených aktivit:

  • Výtvarné a pracovní dílny – batikování, šperkařství, šití, kašírování atd.
  • Sport – fotbal, volejbal, přehazovaná, vybíjená, nohejbal, softball, basketbal, ping pong, stolní fotbálek, badminton, pétanque, kriket, florbal atd.
  • Výuka táborových dovedností – zdravověda, Morseova abeceda, vázání uzlů, poznávání turistických značek, topografie a práce s buzolou
  • Výlety do okolí
  • Sportovní a vědomostní olympiáda

Volný čas, doplňkové a celotáborové programy

Odpoledne se koná celotáborová hra společná pro všechny typy táborů. Děti jsou do oddílů rozděleny tak, aby mezi sebou mohly rovnocenně soutěžit, a při té příležitosti navazují nová přátelství s dětmi z jiných táborů a prohlubují své dovednosti nabyté během dopoledního programu.

Interakce s dětmi z ostatních oddílů probíhá také v odpoledních klidu a na večerním programu, který tvoří diskotéky, soutěže, táborák, vystoupení vedoucích a dětí.

 

Otevřené hodiny: Odpoledne je vyhrazeno 90 minut, během kterých se děti mohou zapojit do aktivit jiných typů táborů, jako jsou taneční, výtvarné a dramatické lekce nebo sportovní aktivity. 

 

Večerní program: Hlavní večerní program se každý den liší, za chladných večerů probíhá v jídelně a za hezkého počasí venku v areálu. Je plný bláznivých show, diskoték, scének vedoucích i dětí, sportovních aktivit, nebude chybět opékání buřtů, letní kino a spousty další legrace. Poslední večer každého turnusu nás čeká prodloužený program, kde děti mohou předvést, co se na táboře naučily. Budeme vyhlašovat vítěze celotáborové hry, vítěze nejuklizenějšího pokoje a rozdávat ceny společně s diplomy.

Potřebujete pomoct s
přihlášením?

volejte na 

+420 601 504 836

Máte nějaký dotaz?

    REGISTRACE NA TÁBOR

    Nepropásni poslední místa na svůj tábor!